Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

Çalışma Alanları

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

Ülkemiz son dönemde; üniversite sayısı, araştırma merkezi sayısı, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında büyük bir değişim yaşamıştır.

Son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarımızda okuyan uluslararası öğrenci sayısında yüzde 75 oranında bir artış kaydedildi ve güncel rakamlara göre ülkemiz, 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrencisiyle, bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri hâline geldi.

Ülkemiz, 2023 yılında 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir.

Benzer şekilde dünyada da, kendi ülkesi dışında eğitim görenlerin sayısı hızla artmaktadır.

Kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim gören öğrenci sayısı 1975 yılında yalnızca 800 bin iken, bu sayı 2010 yılında 4 buçuk milyona ulaşmıştır. Bugün 7 buçuk milyona ulaşmış bu sayının 2030 yılında ise 20 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, tüm dünyada bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci sayıları da hızla artmaktadır. 2009 yılında tüm dünyada herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci sayısı 170 milyon iken, 2025 yılında bu sayının 262 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Bir zamanlar eğitim, her bir ülkenin kendi ulusal gereksinimleri doğrultusunda insan kaynağı yetiştirmesinin bir yolu olarak görülmekteydi.

Günümüzde ise dünyamızın sorunları tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir nitelik kazandığı ölçüde, eğitimin amacı da, tüm insanlığın sorunlarına ortak çözümler bulabilecek nesillerin yetişmesi olmaktadır.

Bu açıdan farklı ülke ve kültürlerden bir araya gelerek bulundukları ülkelerin dışında uluslararası eğitim almış bireylerin, benzersiz bir tecrübe yaşadıkları ve farklı kazanımlar elde ettikleri söylenebilir.

Ülkeler açısından bakıldığında da, bugün dünyanın pek çok ülkesi, uluslararası öğrenci hareketliliğini bir rekabet konusu haline getirmiş olup uluslararası eğitim aracılığıyla ekonomik, kültürel, akademik vb. pek çok alanda faydalar sağlamaya çalışmaktadır.

Ülkemiz bu alandaki çalışmalarını öncelikli olarak, diğer ülkeler ile kurulacak olan karşılıklı ilişkiler açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmaları, temelde şu dört esasa dayanmaktadır:

  • Akademik gelişme ve etkileşim
  • Ekonomik kalkınma ve dayanışma
  • Sosyal ve kültürel etkileşim
  • Siyasî ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi 
 
 

Haberler

Image
Kardeş Topluluklar Uluslararası Öğrenciler Yurtdışı Vatandaşlar

YTB 2023 Yılında Dünyanın Dört Bir Yanında Faaliyetlerine Devam Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2023 yılında dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımıza yönel...

Image
Türkiye Mezunları Uluslararası Öğrenciler

Kuzey Makedonya'da Türkiye Mezunları Buluşması Düzenlendi

Kuzey Makedonya’da düzenlenen Türkiye Mezunları Buluşması’nda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren “Dünyanın neresine gidersek g...

Image
Türkiye Bursları Uluslararası Öğrenciler YTB Akademi

İletişim Yüzyılında Medya Akademisi TRT İş Birliğinde Edirne’de Gerçekleştirildi

Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan ve medya sektörüne ilgi duyan uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen medya akade...

Image
Duyurular Uluslararası Öğrenciler

Erasmus+ Eşit Haklar, Eşit Fırsatlar Projesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan ve öğrenim gören gençleri 13-17 Aralık 2023 tarihleri...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.