Destek/Burs Programları

Çalışma Alanları

Destek/Burs Programları


TÜRKÇE SAATİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Uluslararası göçlerin kalıcı bir gerçeklik haline geldiği toplumlarda doğup büyüyen çocuklar, çok dilli bireyler olarak dünyayı iki iletişim alanı ve iki anlam dünyası üzerinden öğrenmeye çalışır. Çok dilli ve çok kültürlü ortamların etkisi altında yetişen çocukların dil gelişimi süreci, üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselelerin başında gelmektedir. Zira bu çocukların eğitim hayatlarının ve ikinci dil öğrenimi süreçlerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için okul öncesi ve okul döneminde sağlıklı bir ana dili edinimi büyük önem arz etmektedir. Çocukluk döneminde çok dilli eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde geçiren çocuklar, sahip oldukları dilsel ve kültürel zenginlik ile dünyaya farklı açılardan bakmayı öğrenir. Hayata bu pencereden bakabilen çocuklar, her iki topluma katkı sağlamanın ve ülkeler arasında bir köprü oluşturmanın önemini kavrar. Bir tohumu fidan yapmanın ve her iki topluma meyve veren bir ağaç haline getirip olgunlaştırmanın temeli sağlıklı bir ana dili eğitimidir. Bu amaçlarla, Başkanlığımız yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kendi imkânlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmalarını bu yöndeki kurumsallaşmaları Türkçe Saati Destek Programı kapsamında desteklemekte ve teşvik etmektedir. YTB’nin Türkçe eğitimine ilişkin proje destekleri Türkçe Saati Proje Destek Programı adı altında birleştirilmiştir.

Türkçe Saati Proje Destek Programına başvurular detayları aşağıda yer alan üç modül çerçevesinde alınacaktır.

Modül 1- Tohum: Okul öncesi dönemdeki çocuklara Türkçe ve ülke dilinde çift dilli oyun gruplarının oluşturulmasını,

Modül 2- Fidan: Okul dönemindeki çocuklar ve gençlere yönelik Türkçe kurslarını,

Modül 3- Ağaç: Türkçe ve ülke dilinde hizmet veren çift dilli okul öncesi eğitim kurumlarının desteklenmesini içermektedir.

Her üç modüle dair açıklama içeren 2023 ortak başvuru rehberi için tıklayınız.

Proje bilgi sistemine giriş için tıklayınız.

EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye ile tarihî, sosyal ve kültürel bağlarını güçlen­direrek katılımcılar arasında sürdürülebilir iletişim sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yurt dışında faaliyet gös­teren Türk STK’lar ile iş birliği halinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye’nin tarihî ve kültürel mekânlarını görmelerine imkân sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
2022 yılı için başvuruların alınmaya başladığı programda üç modül mevcuttur: Anavatanımızla Tanışalım Modülü (10-15 yaş grubu için), Gençlik Köprüleri Modülü (16-29 yaş grubu) ve girişimcilik modülü. İki ay boyunca başvurusu devam edecek olan program çerçevesinde, Sonbahar 2022 ve 2023 dönemlerine ait projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

GENÇ DESTEK PROGRAMI

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin fikirlerini ve projelerini hayata geçirerek kendi toplumlarına, yaşadıkları ülkelere ve esasen insanlığa katkı sağlaya­cak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiş programdır. Özellikle eğitim öğretim yoluyla içinde bulundukları toplum ile yoğun etkileşim içinde olan diasporamızın genç nüfusunun bir taraftan yaşadıkları ülkelerde farkındalığı yüksek, üretken ve başarılı bireyler olmaları, diğer taraftan Türk toplumu ve Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeleri hedeflenmektedir.

FUAT SEZGİN ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, yurt dışında yaşayan gençlerimizden yükseköğretim sırasında üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek maksadıyla, gençlerimizin başarılarını desteklemek için oluşturulmuş bir programdır.

 Kimler Başvuru Yapabilir?

Yurt dışında yaşayan, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programından mezun olan ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup, bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum % 80 başarılı olan vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları kapsamında başvuru yapabilirler.

Başvuru Ülkeleri

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’in yanı sıra başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu diğer ülkelerden de başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Şartları

·         Türk Vatandaşı/çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak

·         Türk vatandaşları için yurt dışında sürekli/kalıcı ikamet sahibi olmak

·         Ortaöğretimini (Lise) eğitimini yurt dışında tamamlamış olmak

·         Lisans için 01.01.1997 ve sonrası doğmuş olmak

·         Yüksek lisans için 01.01.1993 ve sonrası doğmuş olmak

·         Doktora için 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak

·         İlgili ülkelerden birinde Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programından mezun olmak ya da burslandırma süreci tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olmak

·         Başvuru ilanında belirtilen alanlarda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora düzeyinden en son sahip olunan bitirme belgesinin asgari %80 başarı kriteri değerlendirilecektir *

·         Tüm düzeylerde başvuru yapacak adayların mezuniyetlerinin üzerinden 1 seneden fazla sürenin geçmemiş olması şartıyla başvuruları kabul edilmektedir**

·         Bir aday sadece tek bir düzeydeki eğitim bursu için başvuru yapabilir. Hangi düzeyde başvurulduğu başvuru esnasında belirtilmelidir.

* TÜBİTAK’ın ülkelere göre not dönüşüm tablosu baz alınacaktır.

** Söz konusu 1 yıl hesaplanırken burs başvurusunun başladığı tarih esas alınacaktır.

 
 Gerekli Bilgi ve Belgeler

Tüm Adaylar için:

·         Başvuru Formu

·         Nüfus cüzdanı veya pasaport

·         Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi

·         Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler

Lisans adayları için istenen evraklar:

·         Lise diploması

·         Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

·         Lisans not belgesi (Transkript)

·         Motivasyon / Niyet mektubu

·         Yapılan proje çalışmaları, stajlar, yayınlar

Yüksek lisans adayları için istenilen evraklar:

·         Lise ve lisans diploması

·         Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

·         Yüksek lisans not belgesi (Transkript)

·         Akademik referans mektubu 

·         Motivasyon/Niyet mektubu

·         Yapılan proje çalışmaları, stajlar, yayınlar

Doktora adayları için için istenilen evraklar:

·         Lisans diploması

·         Lisans not belgesi (Transkript)

·         Yüksek lisans diploması

·         Yüksek lisans not belgesi (Transkript)

·         Doktora diploması ya da mezuniyet belgesi

·         En az iki adet akademik referans mektubu

·         Motivasyon/Niyet mektubu

·         Yapılan proje çalışmaları, stajlar, yayınlar

Burs Süresi, Miktarı ve Koşulları

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, ödül mahiyetinde,  Lisans seviyesinde 1600 Avro, Yüksek Lisans 2000 Avro, Doktora seviyesinde ise 2400 Avro şeklinde bir defaya mahsus verilmektedir. 
LİSE BİTİRME BAŞARI BURSU

Yurt dışında yaşayan gençlerimiz arasında lise eğitimini sürdürme ve başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün artmaktadır. Gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi, lise eğitimine teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu programı oluşturulmuştur.

Lise Bitirme Başarı Bursları, ülkelerde bulunan her bir büyükelçilik/başkonsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik bir burs olarak verilmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Abitur, Baccalauréat, Matura gibi lise bitirme sınavı bulunan ülkelerde, bu sınavları başarıyla tamamlayanlar ile lise bitirme sınavı olmayan ülkelerde, lise diploması almaya hak kazananlar ve yükseköğretimine devam edecek olanlar arasından 15 Haziran 2022- 31 Temmuz 2023 tarihlerinde mezun olan vatandaşlarımız / mavi kart sahipleri, Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu Programına başvuru yapabilirler.

Başvuru Ülkeleri

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’in yanı sıra başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu diğer ülkelerden de başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Şartları

·         Türk vatandaşı/çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak

·         Türk vatandaşı olanlar için yurt dışında sürekli/kalıcı ikamet izni sahibi olmak

·         Ortaöğretiminin (lise) tamamını yurt dışında tamamlamış olmak

·         15 Haziran 2022 ve 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mezun olmak

 Gerekli Bilgi ve Belgeler

·         Başvuru formu

·         Nüfus cüzdanı veya pasaport

·         Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi

·         Lise diploması (tüm sayfalar)

·         Lise bitirme sınav sonucunu gösteren not çizelgesi (lise bitirme sınavı olmayan ülkelerde lise son sınıfta alınan notların bulunduğu karne/not çizelgesi)

·         Başvuru sisteminde istenilen diğer bilgi ve belgeler

  Burs Süresi, Miktarı ve Koşulları

·         Burs miktarı 1000 Avro’dur ve sadece bir defaya mahsus olarak verilmektedir.

·         Alınan başvurularda başarılı aday sayısı fazla olan başkonsolosluk bölgeleri için başvuru alınmayan bölgelerin kontenjanları imkânlar dâhilinde kullanılabilir. 

Programa başvuran tüm adayların, Başkanlık tarafından gerçekleştirilen hareketlilik programlarına dâhil edilmesi planlanmaktadır.
TEZ ARAŞTIRMA BURSU

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla, uygun görülecek yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesini öngören burs programıdır. Söz konusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısını, niteliğini; bulundukları ülkelerdeki akademik başarılarını arttırmak hedeflenmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Yurt dışında yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birine kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan ve diğer başvuru şartlarını taşıyan adaylar Tez ve Araştırma Bursu Programına başvuru yapabilirler. Bu itibarla, aşağıda belirtilen alanlarda ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan/yapılacak olan tez araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Ülkeleri

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’in yanı sıra başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu diğer ülkelerden de başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Şartları

·         Türk vatandaşı/çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak

·         Türk vatandaşları için yurt dışında sürekli/kalıcı ikamet sahibi olmak

·         Ortaöğretimini (Lise) yurt dışında tamamlamış olmak

·         Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 01.01.1993 ve sonrası doğmuş olmak

·         Doktora tez araştırma başvuruları için 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak

·         İlgili ülkelerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak

·         Başvuru ilanında belirtilen konularda tez aşamasında olmak ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olmak

Gerekli Bilgi ve Belgeler

Tüm Adaylar için:

·         Başvuru formu

·         Nüfus cüzdanı veya pasaport

·         Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi

·         Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler

Yüksek lisans adayları için:

·         Lise diploması

·         Lisans diploması

·         Lisans not belgesi (Transkript)

·         Yüksek lisans öğrenci belgesi

·         Niyet mektubu

·         Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi

Doktora adayları için

·         Lise diploması

·         Lisans diploması

·         Lisans not belgesi (Transkript)

·         Yüksek lisans diploması

·         Yüksek lisans not belgesi (Transkript)

·         Doktora öğrenci belgesi

·         Yüksek lisans tezi

·         Niyet mektubu

·         Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi

Tez Araştırma Konuları

·         Eğitim

·         Kimlik, Kültür ve Aidiyet

·         Uluslararası İlişkiler ve Hukuk

·         Göç

·         Ayrımcılık ve Hak İhlalleri

·         Dini Haklar, Dini Eğitim

·         Avrupa ve İslam

·         Medya ve Kültürel Çalışmalar

·         Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat

·         Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji

Burs Süresi, Miktarı ve Koşulları

Tez ve Araştırma Bursları yüksek lisans için 6 aya kadar 500 Avro, doktora için 12 aya kadar 750 Avro şeklinde verilebilmektedir.
YURTDIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yurt dışında yaşayan çocuklarımıza ana dilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürü­nü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı geliştirilmiştir. Programın amacı yurt dışındaki Türk çocuklarına ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmaktır. Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında ya­şayan vatandaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır.HUKUK ALANINDA UZMANLIK BURSU

Yurt dışında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamlarını devam ettiren 7 milyondan fazla vatandaşımızın günlük hayatın pek çok alanında ayrımcılık ve İslam düşmanlığına giderek daha fazla oranda maruz kaldıkları görülmektedir. Eğitim, istihdam, kamu hizmetleri ve sosyal yaşamda Müslüman ve/veya Türk olmaktan kaynaklı hak ihlalleri ve ayrımcılığın yanı sıra, nefret söylem ve eylemlerinin de mağduru olan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde haklarını arayabilecek­leri etkin mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca binaen geliştirilen “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” ile vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerdeki hakları ve maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar ve İslam düşmanı saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilen­dirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçularımızın sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDA UZMANLIK BURSU

YTB “Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülke­lerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlaya­cak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 

Haberler

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Genç Girişimciler Köln’de Buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle Köln’de Dijital Gençlik Forumu...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Misafir İşçilikten Kalıcı Yurttaşlığa Uzanan 60 Yıllık Yol

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yılı...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.
30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi