Yayınlar

Çalışma Alanları

Yayınlar

Yayınlar

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce

2020 yılında bu alanda Başkanlığımızca desteklenen en kapsamlı çalışmalardan birisi “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” adlı eserdir. Türkiye, İran, Mısır ve Hint Alt Kıtası olmak üzere 4 ciltten oluşan bu çalışma, 8 ülkeden 42 araştırmacının katkılarıyla tamamlanmıştır. Karşılaştırmalı okuma imkânı oluşturması amacıyla her bir kitapta 12 bölüm yer almakta olup bu bölümler birbirine paralel içerik taşımaktadır. Son iki yüzyıldaki ilmi, fikri ve teknik gelişme ve olayların zamansal bir kurgu ile ele alındığı çalışmada bölüm aralarına konan kısa biyografiler ve kurum tanıtım yazıları da yer almaktadır.

Temin etmek için tıklayınız.

Prestij cilt temin etmek için tıklayınız.

“Onlar Da İnsandı” Kırım Sözlü Tarih Çalışması

Kırım Tatarlarının 1944’te yaşadıkları sürgün acısının kayıt altına alınması amacıyla “1944 Kırım Tatar Sürgünü Sözlü Tarih Çalışması” gerçekleştirilmiştir. Sürgünü yaşayan yaklaşık 250’ye yakın Kırım Tatarı ile görüşmeler yapılarak, yaşadıklarının gelecek nesillere aktarılması, belgesellere ve bilimsel çalışmalara konu olması için kayıt altına alınmıştır.

Temin etmek için tıklayınız.

 "Ahıska Sözlü Tarih Çalışması Belgesel Kitabı"

Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde yaşayan Ahıska Sürgününe tanık olmuş Ahıska Türkleri ile mülakatlar gerçekleştirilerek hazırlanan belgesel kitap ile Ahıska Türklerine ait kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması planlanmaktadır.

 

Temin etmek için tıklayınız.

 

Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: Kazakistan Örneği

Proje ile Kazakistan’da yaşayan Uygurların UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak adlandırılan sözlü gelenekleri ve anlatımlarının; gösteri sanatlarının; toplumsal uygulamalarının, ritüelleri ve şölenlerinin; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalarının; el sanatları geleneğinin tespiti, derlenmesi, arşivlenmesi, sergilenmesi, yayımlanması ve tanıtılmasını sağlanmıştır.

Proje sonucunda hazırlanan kitap ve belgeselin yanı sıra Kazakistan’da Yayımlanmış Uygurca Eserler Kataloğu da yayınlanmıştır.

Temin etmek için tıklayınız.

Kazakistan'da Yayımlanan Uygurca Eserler Kataloğu

Başkanlığımızca desteklenen proje kapsamında Kazakistan'daki enstitü, kütüphaneler ve şahsi kütüphanelerin taranmasıyla elde edilen Uygurca kitapların envanteri çıkarılmıştır.

Kazakistan’da gerek SSCB döneminde gerekse Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanması sonrasında yayımlanan Uygurca eserlerin sayısı oldukça fazladır. Uygurca dergi, gazete, kitap gibi eserlerin yayım süreci günümüzde de devam etmektedir.

Uygurca eserlerin yayımlanması tespit edebildiği kadarıyla 1930’lu yıllarda başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bu çalışmada, Kazakistan’da Arap, Latin ve Kiril alfabesiyle Uygurca olarak yayımlanan 607 kitap yer almaktadır.

 

 

Ahıska Türk İslam Mimari Eserleri 

Başkanlığımızca desteklenen "Ahıska Bölgesi Türk-İslam Eserleri Envanter Kitabı" projesi ile Osmanlı ve Gürcü arşivlerinde geniş çalışmalar yapılarak, Ahıska şehir merkezi ile Aspinza şehir merkezi arasındaki Türk eserleri tespit edilerek bu eserlerin fotoğraflanması sağlanmış ve mimari çizimleri kayıt altına alınmıştır. Proje çerçevesinde oluşturulan mimari yadigarlar envanteri akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının kullanımına sunulmuştur.

Temin etmek için tıklayınız.

 

Gagauz Yeri Özerkliğine Giden Yol (Belgesel Kitap)

Gagauz Yeri’nin özerkliğinin 25. yıldönümü kapsamında, bölgenin özerklik kazanma ve sonraki sürecini dönemin gazete haberleri ve fotoğraflarla aksettiren belgesel kitap niteliğinde bir çalışma desteklenmiştir.

 

Çocuk Kitapları Basım ve Dağıtımı

Başkanlığımızca Türk kültürünü yansıtan çocuklara yönelik çeşitli kitapların çoğaltılarak Kardeş Toplulukların kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kardeş topluluklarda Türkçe konuşan 7-12 yaş arası öğrencilere dağıtılması sağlanmıştır.

 

 

 Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Eğitim Materyalleri Basımı ve Gönderimi (5000 adet)

Gagavuz bölgesinde bulunan soydaş eğitimci öğrencilerin eğitim faaliyetlerinde faydalanmaları çerçevesinde toplam 5000 adet kitap ve materyal desteğinde bulunulmuştur.

 

Haberler

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Hollanda’daki Türk Toplumunun 60 Yılı Adeta Bir Başarı Hikayesidir

“Kuşaktan Kuşağa: Hollanda’daki Türk Diasporasının 60. Yılı” resepsiyonunda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (Y...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

YTB, 17. Avusturya Kültür Fuarı'nda Yerini Aldı

17. Avusturya Kültür Fuarı Dornbirn şehrinde düzenlendi. Avusturya’ya Göçün 60. Yılı temasıyla düzenlenen fuarda YTB Başkanı ...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

YTB, Türkiye- Hollanda İş Gücü Anlaşmasının 60. Yılına Özel Resepsiyon Düzenliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye ve Hollanda arasında 19 Ağustos 1964’te imzalanan İş Gücü Anl...

Image
Duyurular Yurtdışı Vatandaşlar

YTB Türkiye Stajları

Yurt Dışında Yaşayan Gençlerimiz YTB’nin Desteğiyle TUSAŞ, HAVELSAN ve ROKETSAN’da Staj Yapıyor...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.
30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi