Akademik Çalışmalar

Çalışma Alanları

Akademik Çalışmalar

Avrupa’da Yaşayan Türkler Araştırması (AYTA)
 
Bugün diasporalar, hem anavatanlarında hem de yaşadıkları ülkelerde yönetimler tarafından önemsenmekte ve toplumsal gelişmeler ile uluslararası ilişkilerde etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda Türk diasporasının tarihsel oluşumu 1800 yıllarda Amerika’ya göçle başlayarak, Almanya başta olmak üzere 1960’lı yıllarda Avrupa’ya ilk işçi göçü yapanlardan, Balkanlar’daki Türklere kadar geniş bir alanda şekillenmiştir. Günümüzde Türk diasporasının büyük bir parçasını yurt dışına giden Türk vatandaşları ve izinle vatandaşlıktan çıkmış olan mavi kartlılar oluşturmaktadır. Bu kitle bugün yaşadıkları ülkelerde vatandaşlık haklarına sahip olsun veya olmasın üretimden yönetime kadar toplumsal hayatın tüm süreçlerinde yer almaktadır.
 
Türk diasporasının bulundukları ülkelerdeki sosyal ve ekonomik statülerinin yükseltilmesi, kimlik ve kültürlerinin korunması ve Türkiye ile olan aidiyetlerinin muhafaza edilmesi Başkanlığımızın öncelik olarak koyduğu hedefler arasındadır. Bu hedeflere ulaşılması ve Türk diasporasının her yönüyle incelenerek çok yönlü veri temelli çalışmalar yapılması büyük önem arz etmektedir.
 
Diasporanın anavatanlarıyla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurması yanı sıra demokratik değerlere uygun şekilde bulundukları ülkelerdeki toplumun gelişimine katkı sunmaları önemli bir politika hedefidir. Bu kapsamda, 2022 yılında Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen bu saha araştırması ile Avrupa’nın 8 ülkesinde bulunan diaspora üyelerinin anavatanları olan Türkiye’ye olan bağlarını sürdürme, demokratik süreçlere etkin şekilde katılma ve yaşadıkları toplumlara aktif bir şekilde dahil olma anlamına gelen aktif yurttaşlık durumu incelenmiştir.
 
Bu bağlamda, yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek üzere gelen vatandaşlarımızla yapılan bu saha araştırması, uzun vadede yapılacak araştırmalarla karşılaştırma yapma ve sağlam bir temel oluşturma amacı taşımaktadır. Bu araştırmanın sonuçları, yapılacak diğer çalışmaların katkısıyla ve aynı zamanda dönemsel koşulların anlaşılmasıyla birlikte verimli bir çerçeveye oturtulabilir.

Avrupa’da Yaşayan Türkler Araştırması (AYTA) raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Haberler

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

YTB, Hanau Katliamını Unutturmuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen ırkçı...

Image
Kardeş Topluluklar Uluslararası Öğrenciler Yurtdışı Vatandaşlar

YTB 2023 Yılında Dünyanın Dört Bir Yanında Faaliyetlerine Devam Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2023 yılında dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımıza yönel...

Image
Duyurular Yurtdışı Vatandaşlar

Avrupalı Gençler Sarıkamış’ta

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Sarıkamış Kaymakamlığı iş birliği ile yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhu...

Image
Duyurular Yurtdışı Vatandaşlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu 2023 Yılı 2. Dönem Başvuruları

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu 2023 Yılı 2. Dönem Başvuruları...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.
30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi