Türkçe ve Eğitim

Çalışma Alanları

Türkçe ve Eğitim

Türkçe ve Eğitim

TÜRKÇE VE EĞİTİM DESTEKLERİ

Türkçe ve Eğitim konusu yurtdışındaki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal hayata katılımları açısından belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 1960’ lı yıllarda başlayan göç süreci ile birlikte ana dili ve bulunulan ülke dilinin öğrenilmesi vatandaşlarımızın öncelikli gündemini teşkil etmiş, vatandaşlarımız bir taraftan yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmeye gayret ederken, diğer taraftan kendi dil ve kültürlerini muhafaza etme çabası sarf etmişlerdir. 

Yeni nesil çocuk ve gençlerimizin ana dili ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi, kaliteli eğitim imkânlarından faydalanmaları, akademik alanda rekabet edebilir bir eğitim alarak topluma karışması, hem bulundukları ülke açısından hem de anavatanları ile olan ilişkileri açısından önem arz etmektedir. 

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Türk diasporasının eğitim ve ana dili konusundaki farkındalığını artırmak, çocuk ve gençlerimize ana dili ve kültür eğitimi mekânları, materyalleri ve imkânları sunmak, yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere burs sağlamak gibi, yurtdışı vatandaşlarımıza okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar her seviyede destek araç ve mekanizmaları geliştirmektedir. 

DİASPORA GELİŞİM PROGRAMLARI

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin kendi öz kültürlerini yakından tanımalarına imkân sağlayan bu program aynı zamanda katılımcıların kendilerini rahat ifade edebilecekleri, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri, çalışma hayatı koşullarına hazırlanabilecekleri bir ortam da öğrenim imkânı sunmaktadır. Diaspora Gelişim Programlarında amaç nitelikli, eğitimli, donanımlı, öz güveni ve farkındalığı yüksek bir gençliğin inşasına katkı sağlamaktır.  Diasporadaki genç nesillere yönelik hazırlanan bu program, kendilerini geliştirmek ve yeni kariyer hedeflerini belirlemek isteyen herkese zengin içeriği ile büyük fırsatlar sunmaktadır.

İçeriğinde belirli yaş çocuklara yönelik çalışmalarında olduğu programda katılımcılara tarihten, kişisel gelişime, medya dan yazarlık ve senaryoya vb. birçok konuda alanında yetkin kişiler gözetiminde nitelikli eğitimlere yer verilmektedir.

Haberler

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Genç Girişimciler Köln’de Buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle Köln’de Dijital Gençlik Forumu...

Image
Yurtdışı Vatandaşlar

Misafir İşçilikten Kalıcı Yurttaşlığa Uzanan 60 Yıllık Yol

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yılı...

Videolar

YTB 13 Yaşında

YTB 13 Yaşında

Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız ve akrabamız varsa biz oradayız.
30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi

30. Yılında Solingen Faciası Belgesel Filmi